6 สถานที่น่าไป ในเมืองเว้ เมืองมรดกโลกในเวียดนาม!!

http://louisnlmh016.yousher.com/6-vd-thna-thxng-the-yw-ni-tae-la-txn-ni-weyd-nam-pi-txn-hin-d-na

เว้ เป็นชื่อของเมืองหลวงของจังหวังถัวเทียน-เว้ ประเทศเวียดนาม เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในสมัยวงศ์สกุลเหงียนตอนปี พุทธศักราช 2345-2488 ซึ่งเมืองเว้นั้นมีโบราณสถานอยู่ทั่วไปทั่วเมือง