0
Theo nhận xét của chúng tôi thì chỉ cần trong 3 tới 5 5 nữa, khu này sẽ trở ra điểm tạo hoạt động giao thương tài chánh xây lớn mạnh, sầm uất tại Quận 9, kéo theo các nguồn người dân đẳng cấp từ trung tâm đổ về

Comments