0
Chúng tôi tạo khá các niềm tin.Một vài người trong số chúng ta thích cái ý nghĩ là bây giờ chúng ta nghĩ là thật.Với ai đó tạo ý sáng đừng hiếm. Chúng ta biết.Người này là thô bạo.Một người khác thiên làm trung

Comments