Published News

10 Wrong Answers to Common môi giới xuất khẩu lao động nhật bản lừa đảo Questions: Do You Know the Right Ones?

http://ipmvn.com.vn/phai-cu-nhan-luc/thuc-tap-sinh-pr6.html

Bắt Tổng lãnh đạo tổ chức lừa đảo xuất khẩu lao động quy mô lớn Cảnh báo không trung thực lao động xuất khẩu Nhật Bản. mặc dù, qua đàm phán mới nhất với PV, đại điện Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết, thực